Enter your keyword

Bildiri Özetleri için ulk.ist/kutuphane/kitap/ULUK2019/

İsim (ler) ve Soyisim (ler)

Bağlı Bulunduğu/Bulundakları Kurum (lar)

Çalışmanın Başlığı

Doç. Dr. Hatice Serap Say Doç. Dr. Hanifi Murat Mutlu

Gaziantep Üniversitesi İİBF

Gaziantep İlinde Tersine Lojistik Uygulamasına Bir Örnek Çalışma: Şehitkamil

Belediyesi MÖP Uygulamaları

Prof. Dr. İsmail Bakan

Doç. Dr. Tuba Büyükbeşe

Doç. Dr. Burcu Erşahan

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İİBF

Hasan Kalyoncu Üniversitesi İİSBF

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İİBF

Hizmet İçi Eğitimin Çalışanların İş Tatmini ve İşten Ayrılma Niyetindeki Rolü: Havalimanı Çalışanları Örneği

İrem Ünal

Hakan Görgün

Doç. Dr. Serol Bulkan

Marmara Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü

İntecon Bilişim ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

İki Boyutlu Palet Yerleştirme Problemi İçin Meta-sezgisel Çözüm Yaklaşımı

Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Sabuncu

YL Öğrencisi Mustafa Durak

Yalova Üniversitesi Endüstri Müh.

Fen Bilimleri Enstitüsü

Kanal İstanbul Projesinin Ülkemiz İçin Önemi ve İstanbul Boğazı Gemi Trafiğine Etkisinin Simülasyon Yöntemi ile Analizi

Doç. Dr. Fahri Erenel

İstinye Üniversitesi İİSBF

Konteyner Taşımacılığı ve Güvenlik

Arş. Gör. Dr. Çağdaş Kara

Doç. Dr. Arzu Altın Yavuz

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü/Fen Edebiyat Fakültesi İstatistik Bölümü

Köprü ve Otoyol Gelirlerinin İstatiksel Analizi

Arş. Gör. Büşra Gezikol

Dr. Öğrencisi Tuğba Onur

Doç. Dr. Hakan Tunahan

Sakarya Üniversitesi- İşletme Fakültesi

İstanbul Üniversitesi- İşletme Fakültesi İşletme Yönetimi ve Organizasyon/SBE

Kuşak ve Yol İnisiyatifinin Kodları: Bir Medya İçerik Analizi

Öğr. Gör. Dr. Erkan Uzun

Şırnak Üniversitesi İİBF

Lojistik İşletmeler ve Maliyet Yapıları

Öğr. Gör. Zekeriya Yılmaz

Şırnak Üniversitesi İİBF

Lojistik Sektörü ve Rekabet Gücü

Dr. Öğr. Üyesi Ayhan Demirci

Dr. Öğr. Üyesi Gökçe Manavgat

Toros Üniversitesi İİSBF

Lojistik Tedarikçi Seçiminde Aksiyomatik Tasarım Tekniği Uygulaması

Uzman Ramazan Gündem

Çanakkale On sekiz Mart Üniversitesi

Lojistik Yetkinliklerinin Çalışan Performansına Etkisi: Üçüncü Parti Lojistik Sağlayıcıları Üzerine Bir Araştırma

Mehmet Günay

Doç. Dr. Gül Denktaş Şakar

Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi

Lojistikte Elektrik Motorlu Araçların Seçimi

YL Öğrencisi İrfan Soylu

Akdeniz Üniversitesi SBE

Memnuniyetsizliğin Yarattığı Öfkenin Şikâyet Davranışına Etkisi

Öğr. Gör. İlker İbrahim Avşar

Gaziantep Üniversitesi İİBF

Merkezi Modelden Dağıtık Modele Uluslararası Ticaret: Blokzincir

Doç. Dr. Mustafa Bekmezci

Öğr. Gör. Dr. Kenan Orçanlı

Tayfun Akkaya

Toros Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Yüksekokulu

Milli Savunma Üniversitesi, Kara Harp Okulu Dekanlığı

Pazarlama Performansı ile Lojistik Performansının İşletme Performansına Etkisi

Dr. Öğr. Üyesi Alptekin Ulutaş

YL Öğrencisi Umur Ölmez

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, İ.İ.B.F

PSI Yöntemi İle Stok Sınıflandırması

Öğr. Gör. İlker İbrahim Avşar

Prof. Dr. Zehra Vildan Serin

Gaziantep Üniversitesi İİBF

Hasan Kalyoncu Üniversitesi İİSBF

Seçili Kripto Paralarda Kümeleme Analizi

Dr. Öğrencisi Recep Çinkılıç

Satın Alma ve Lojistik Sorumlusu Deniz Yükselen

Gaziantep Üniversitesi

Satın Alma ve Lojistik Sorumlusu, Katar Hayır Derneği, Gaziantep

Tedarik Zincirinin Hayati Boyutu: İnsani Yardım Alanında Tedarik Zinciri Yönetimi (Uygulamalı Süreç Analizi)

Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Özgüner

Hasan Kalyoncu Üniversitesi İİSBF

Tedarikçi Seçimi Probleminin Entegre Entropi-TOPSIS Yöntemleri Çözümlenmesi

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Çetindaş

Dr. Öğr. Üyesi Bülent Yıldız

Hasan Kalyoncu Üniversitesi İİSBF

Tedarikçilerle Yapılan Yenilik Faaliyetlerinin Yeni Ürün Performansı Üzerindeki Etkisinde Tedarik Zinciri Performansının Aracı Rolü

Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Köse

YL Öğrencisi Mehmet Kamil Ay

Hasan Kalyoncu Üniversitesi İİSBF/SBE

Ticaret Savaşlarının Lojistik Sektörüne Yansıması

Doç. Dr. Arzu ALTIN YAVUZ

Arş. Gör. Dr. Çağdaş Kara

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü/Fen Edebiyat Fakültesi İstatistik Bölümü

Trafik Kazalarının İstatistiksel Sınıflandırma Yöntemleri Kullanılarak Değerlendirilmesi

Öğr. Gör. Resul Telli

Çukurova Üniversitesi

Pozantı Meslek Yüksekokulu

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı

Türkiye’de Ulaşım Altyapısının Bölgesel Kalkınmaya Etkileri

Dr. Bahadır Fatih Yıldırım Doç. Dr. Burcu Adıgüzel Mercangöz

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi, Lojistik Anabilim Dal

Türkiye’nin Lojistik Performansı Açısından Komşu Ülkeler İle Karşılaştırmalı Analizi

Arş. Gör. Seren ÖZSOY

Arş. Gör. Büşra GEZİKOL

Sakarya Üniversitesi İşletme Fakültesi

Ulaştırma ve Depolama Sektöründe Taşınan Yük Miktarı ve Firma Verimliliğinin Belirleyicileri

Yüksek Mühendis Ebru Mühendis Naim Sungur

Mühendis Samet Yıldırım

Ekol Lojistik A.Ş

Ulusal Dağıtım Operasyonlarına Yönelik Spot Araç Mobil Takip Sistemi

Arş. Gör. Nurten Çalışkan

Doç. Dr. Burcu Özge Özaslan Çalışkan

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi

Uluslararası Denizyolu Taşımacılığının Türkiye Dış Ticaretine Etkisinin Analizi ve Diğer Taşıma Modlarıyla Rekabeti

Süreç ve Sistem Geliştirme Uzm. Cemil Çelik

Yazılım Geliştirme Yön. Yavuz Çekiç

Yazılım Geliştirme Uzm. Yrd. Nursena Doğan

Dinçer Lojistik A.Ş., Kocaeli

Veri Madenciliği Teknikleri ile Dinamik Ürün Analizi Modeli ve Bir Depoda Uygulaması

Fatih YILMAZ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Ankara

Yeşil Liman/eko Liman Konseptlerinin Lojistik Faaliyetleri ile Deniz ve Çevre Emniyetine Katkıları Üzerine Bir Değerlendirme

Doç. Dr. Hanifi Murat Mutlu

İpek Tezel

Gaziantep Üniversitesi

Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi

Süreç ve Sistem Geliştirme Uzm. Cemil Çelik

Süreç ve Sistem Geliştirme Yön. Sevgi Alkan

Süreç ve Sistem Geliştirme Uzm. Yrd. Eda Nur Coşkun

Dinçer Lojistik A.Ş.

Kantitatif Talep Tahmini Yöntemleri ile Kapasite Tahmini ve Lojistik Sektöründe Bir Uygulaması

Dr. Öğr. Gör. Mehmet Burak CERAN

Akören Ali Rıza Ercan Meslek Yüksekokulu / Selçuk Üniversitesi

Lojistik ve Lojistik Faaliyetlerin Endüstri 4’deki Stratejik Önemi

Prof. Dr. Nilgün Moralı

Gülcemal Acar

Hasan Kalyoncu Üniversitesi İİSBF

Makarna Endüstrisinde Araç Rotalama Problemleri

Dr. Öğr. Gör. Aylin Çalışkan

Yaşar Üniversitesi

Müşteri Odaklı Et Tedarik Zincirlerinde Başarı Kriterlerinin Değerlendirilmesi

Doç. Dr. Hanifi Murat Mutlu

Dr. Öğrencisi Funda Mermertaş

Gaziantep Üniversitesi İİBF/SBE

Tersine Lojistiğe Ayrıntılı Bir Bakış ve Bibliyometrik Analiz

Arş. Gör. Akif Fidanoğlu

Arş. Gör. Hüseyin Korkmaz

Arş. Gör. Salih Özçelik

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi

Toplu Taşıma Araçlarında Kullanılan Küresel Konumlama Sistemlerinin (GPS) Toplu Taşıma Yönetimi Açısından Etkin Kullanımı

Arş. Gör. Salih Özçelik

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi

Blockchain Teknolojisinin Lojistik Sektörüne Entegrasyonu

Dr. Öğrencisi Osman Fidan

Hasan Kalyoncu Üniversitesi SBE

İskenderun Şehir Lojistiği

Prof. Dr. Zehra Vildan Serin

Dr.Öğrencisi Osman Fidan

Hasan Kalyoncu Üniversitesi İİSBF/SBE

Türkiye Demir Çelik Sektörü Rekabeti ve Endüstri 4.0

Yüksek Mühendis Ebru Al

Dr. Özgür Ülker

Yüksek Mühendis Ali Kılınç

Ekol Lojistik A.Ş.

Intermodal Network Planlama Operasyonlarında Akıllı Algoritmalar

Prof. Dr. Mehmet Adak

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi

Kara Yolu Taşımacılığı ve Ekonomik Büyüme: Türkiye Örneği

Arş. Gör. Kadir Berkhan Akalın

Arş. Gör. Çağdaş Kara

Arş. Gör. Abdulkadir Özden

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü

Erişilebilir Trafik Sakinleştirme ve Akım İyileştirme Uygulamalarının Trafiğe Olan Etkilerinin İncelenmesi

Arş. Gör. Kadir Berkhan Akalın

Arş. Gör. Çağdaş Kara

Arş. Gör. Abdulkadir Özden

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü

Kent İçi Toplu Taşımada Akıllı Ulaşım Sistemlerinin Değerlendirilmesi

Dr. Öğr. Üyesi Mualla Akçadağ

YL Öğ Tuba Ahıskalı Bozkurt

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İİBF/SBE

Lojistik İşletmelerde Depolama Faaliyetlerinde Karşılaşılan Sorunlar Üzerine Nitel Bir Araştırma: Sivas İli Uygulaması

Doç. Dr. Cuma Bozkurt

Arş. Gör. M. Betül Aksoy

Dr. Öğrencisi Ayşe Gür

Gaziantep Üniversitesi İİBF – Uluslararası Ticaret ve Lojistik

Orta Asya Türk Cumhuriyetleri İle Türkiye’nin Lojistik Performanslarının Lojistik Performans Endeksine Göre Karşılaştırılması

Doç. Dr. Ebru Demirci

Özge Buran

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi

Finansal Risk Algısını Etkileyen Faktörler: Lojistik Alanında Bir Uygulama

Dr. Öğr. Üyesi Zümrüt Hatice Şekkeli

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Türkoğlu MYO

 Afet ve Acil Durum Lojistiği

Dr. Öğr. Üyesi Sultan Kuzu Yıldırım

İstanbul Üniversitesi i İşletme Fakültesi Sayısal Yöntemler Anabilim Dalı

Türkiye’de Yolcu Taşımacılığı Hizmetlerinden Memnuniyet Düzeyinin İncelenmesi

Öğr. Gör. Nihan Özkan

Arş. Gör. Özcan Özkan

Bingöl Üniversitesi Sağlık Yönetimi Bölümü SBF

Kilis 7 Aralık Üniversitesi İktisat Bölümü İİBF

Ekonomik Kalkınma ve Rekabetçilikte Yol Altyapısının Önemi

Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Akben

Orhan Taşdoğan

Hasan Kalyoncu Üniversitesi İİSBF/SBE

İnsanı Yardım Kuruluşlarının, Verimlilik, Etkinlik ve Lojistik Performans Değerlendirmesi

Arş. Gör. Hüseyin Korkmaz

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi

Hibrit Elektrikli Araç Teknolojisinin Gelişimi Üzerine Bir Değerlendirme

Doç. Dr. Gültekin Altuntaş

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi

Lojistik İşletmelerinde Stratejik Performans Yönetimi – Bir Dengeli Ölçüm Kartı Modeli Örneği

Doç. Dr. A. Özgür Karagülle

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi

İntermodalite Kavramına Yolcu Taşımacılığı Perspektifinden Bakış: İstanbul Örneği

Prof. İsmail Hakkı ERASLAN
Kalkınma Uzmanı Serhat FIRAT
Kalkınma Uzmanı Turgut SONGUR

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Kalyoncu İnovasyon ve Teknoloji Transfer Ofisi (KALİTTO)

Kent Rekabetçiliğinde Lojistik ve Önemi: Metropoliten Şehirlerin Karşılaştırılması

Dr. Öğr. Üyesi Lamiha Öztürk

İlhan Kanuşağı

Hasan Kalyoncu Üniversitesi İİSBF/SBE

Elektronik  Bankacılık Uygulamalarında ING Bank Örneği

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Çetindaş

Hasan Kalyoncu Üniversitesi İİSBF

Tedarikçilerle Süreç Entegrasyonunun Firma Performansı Üzerindeki Etkisinde Ürün

Performansının Aracı Rolü

Av. F. Koray Avcı (Dr. Öğrencisi)

Hasan Kalyoncu Üniversitesi SBE

Karayoluyla Yapılan Yük Taşımalarında Taşıyıcının Özel Sorumsuzluk Sebeplerinin Genel Değerlendirilmesi

Avukat Bilun Elmacıoğlu Stajyer Avukat Aslıhan Kıroğlu

Elmacıoğlu Hukuk

Karma (Multimodal) Taşıma ve İnsansız Gemilerin Hukuksal Boyutu

Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Afşın İLHAN

Ada Kent Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Konşimentoda ve Çarter Sözleşmelerinde Bulunan Tahkim Şartının Yük İlgililerine Etkisi

Dr. Öğr. Üyesi Aksoy Yavaş

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Kusurun Niteliğinin Havayolu İle Yapılan Yük Taşımalarında Sınırlı Sorumluluk Hükmünün Uygulanmasına Engel Olmasının Mukayeseli Hukuk ve Yargı Kararları Doğrultusunda Değerlendirilmesi

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Okan Yağcı

Piri Reis Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Konişmentoda Yer Alan Yetki Şartının [Türk Hukuku Bakımından] Müdahaleci Norm, Genel İşlem Şartları ve Yetki Sözleşmesindeki Belirlilik Ölçütü Kapsamında Değerlendirilmesi

Nazım Karadağ

Yeditepe Üniversitesi

Türk Ticaret Kanunu, Beşinci Kitap, “Yükleme ve Boşaltma” Başlığı Altındaki Maddelerin (§§1142-1177) Kuru Yük Gemileri Sürastarya Hesabına Etki Yapan Unsurlarının Bir Yolculuk Çarteri Sözleşmesi Olan Gencon 94 Formu Üzerinden Değerlendirilmesi

Av. İsmail Aydın

Arkas Holding

Amerika Birleşik Devletleri’nin İran Üzerindeki Yaptırımlarının Denizcilik Sektörü Üzerindeki Etkilerinin Değerlendirilmesi

Dr. Öğr. Üyesi Cüneyt Süzel

İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Deniz Ticareti ve Sigorta Hukuku Bilim Dalı

Konteyner Gecikme Ücreti: Kavram, Hak Sahibi, Borçlu Sıfatı ve Hesaplanması

Av. Çağrı Üstünoğlu

Çimentaş İzmir Çimento Fabrikası Türk A.Ş

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun Deniz Taşımacılığına Etkileri ve Güncel Sorunlar

Av. Ezgi Feride BAYINDIR

Novartis Türkiye

Kargo Şirketlerinin Faaliyetlerinde Kişisel Verilerin İşlenmesinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve İlgili Mevzuat Çerçevesinde Değerlendirilmesi

3. Ulaştırma ve Lojistik Ulusal Kongresi

DAVET METNİ

Hasan Kalyoncu Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü’nün ev sahipliğinde, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ve Sakarya Üniversitesi İşletme Fakültesi ile birlikte 28-29 Kasım 2019 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan 3. Ulaştırma ve Lojistik Ulusal Kongresi’nde (ULUK 2019) yer almanız bizi mutlu edecektir.

ULUK 2019 birkaç açıdan diğer organizasyonlardan farklılaşmaktadır:

Kongrede; sektör paydaşları, alanda çalışan akademisyenler ve bölüm başkanları farklı oturumlarda bir araya geleceklerdir. Böylece sektör sorunları ve vizyonu ile akademinin birlikte sinerji ve çıktılar oluşturabileceği bir ortam sağlanacaktır.

Kongremiz misyonunu şu şekilde belirledi: “Tedarik zinciri, lojistik ve taşımacılık disiplinlerindeki araştırmaları, yenilikleri, uygulamaları, eğilimleri paylaşma ve tartışma amaçlarına yönelik olarak, akademisyenler, iş dünyası, teknoloji geliştiricileri ve politika yapıcılar arasında benzersiz ve yüksek nitelikte bir platform oluşturmak, Türkiye’nin sürdürülebilir kent içi ve ulusal taşıma-lojistik alt yapısına ve uluslararası ulaştırma koridorlarında stratejik öneme sahip olmasına katkı sağlamak, taşımacılıktan lojistiğe dönüşüm sürecine destek vermek, alandaki bilginin oluşması ve korunmasını teşvik etmek için ağ kurmak ve ilgili kuruluşlarla birlikte küresel girişimlerde bulunmayı teşvik etmektir.”

Değerli katkılarınız ile birlikte sizleri aramızda görmekten memnuniyet duyarız.

Sponsor